A klasės energinis efektyvumas

A klasės pastatai priskiriami prie mažai energijos naudojančių pastatų. Jų projektavimui ir statybai dėl  to keliami kur kas aukštesni reikalavimai nei žemesnės klasės pastatams.